ŠPORTUJÚCE MESTO 2017

ŠPORTUJÚCE MESTO 2017

Sad Janka Kráľa v Bratislave, hostil už tretí rok akciu Športujúce mesto a my sa môžeme pýšiť, že sme jeho účastníkom od jej vzniku. Vždy v septembri sa ideme odprezentovať a urobiť osvetu nášmu športu a klubu. Tento rok sa akcia konala v nedeľu (24.9.2017) a pre návštevníkov nášho stánku sme pripravili mini-ihrisko a dráhu, zameranú na šikovnosť rúk, zakončenú streľbou na bránu.  
O stánok KPH Rača sa starali hráči mužov a hráčky žien. Tie deťom a rodičom vysvetľovali, čo je pozemný hokej, aké súťaže hráme, kde pôsobíme a takto museli odpovedať na mnoho niekedy aj zapeklitých otázok.

Ako po minulé roky, tak aj tento bolo všetko perfektne zorganizované, za čo sa chceme usporiadateľom poďakovať, a už teraz sa tešíme na budúci ročník. Pre náš šport má takáto prezentácia veľký význam, čo vidíme na tom, že ľudia oproti prvému ročníku začínajú pozemný hokej rozoznávať medzi florbalom, hokejbalom atď.