PREZENČNÁ LISTINA

PRAVIDLÁ PZ – JAR 2016

 

KPH RAČA BRATISLAVA – klubová informačná brožura 2017 2 

 

Stanovy 

2% z dane za rok 2019

 

PRIHLÁŠKA DO KLUBU