PREZENČNÁ LISTINA

PRAVIDLÁ PZ – JAR 2016

 

KPH RAČA BRATISLAVA – klubová informačná brožura 2017 2 

 

Stanovy 

 

2% Z DANE

 

PRIHLÁŠKA DO KLUBU