ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA

 

Predseda a podpredseda klubu:

Ing. Peter Romanec
Matej Boho
Členovia výboru:
Ing. Ľudmila Pastorová
Martin Čavoš
Michal Blažovský
Ing. Matej Orolín
Ing. arch. Michal Romanec
Natália Fondrková
Dominika Závodská
Daniela Šutovská

KONTAKT:

kphraca@kphraca.sk