ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA

 

Predseda klubu:

Ing. Peter Romanec

Členovia výboru:

Ing. Ľudmila Pastorová
Martin Čavoš
Michal Blažovský
Ing. Matej Orolín
Ing. arch. Michal Romanec
Matej Boho- podpredseda
Natália Fondrková
Dominika Závodská
Daniela Šutovská

KONTAKT:

kphraca@kphraca.sk