Podporte rekonštrukciu štadiona

Staňte sa súčasťou histórie

Vážení členovia klubu, fanúšikovia a podporovatelia,

Naša hrdosť, štadión, ktorý slúži nielen ako domov našich športových zážitkov, ale aj ako centrum spoločenského života, potrebuje vašu pomoc. Stojíme pred výzvou, ktorá si vyžaduje nielen naše spoločné úsilie, ale aj finančnú podporu – rekonštrukciu a modernizáciu štadíona, aby sme si mohli aj naďalej užívať nezabudnuteľné momenty v lepších, bezpečnejších a pohodlnejších podmienkach.

Prečo je rekonštrukcia nevyhnutná?

Bezpečnosť predovšetkým – Modernizácia štadióna zabezpečí splnenie všetkých bezpečnostných noriem a poskytne nám priestor, kde sa budeme cítiť bezpečne pri každom podujatí.

Podpora mladých talentov – Moderné zázemie je kľúčové pre rozvoj mladých športovcov. Investícia do rekonštrukcie štadíona je investíciou do budúcnosti našich mladých talentov.

Ako môžete pomôcť?

Finančný príspevok – Každá finančná pomoc, veľká či malá, je pre nás cenná a priblíži nás k realizácii našich cieľov. Na našej webovej stránke nájdete všetky potrebné informácie o tom, ako môžete prispieť.

Dobrovoľníctvo a podpora – Ak máte záujem zapojiť sa do projektu aktívnejšie, radi vás privítame v našom tíme dobrovoľníkov alebo využijeme vaše kontakty na šírenie informácií o našej iniciatíve.

Vaša podpora robí rozdiel

Každý príspevok, či už finančný alebo formou osobného úsilia, je krokom k oživeniu našeho štadíona. Spoločne môžeme vytvoriť lepšie prostredie pre naše športové podujatia a spoločenské akcie. Staňte sa súčasťou tejto pozitívnej zmeny.

Ďakujeme za vašu neochvejnú podporu a dôveru. Spoločne môžeme dosiahnuť veľké veci