Detský letný kemp pozemného hokeja

Detský letný kemp pozemného hokeja

Ihrisko sa v pondelok ráno zaplnilo nedočkavými deťmi. To mohlo znamenať jediné a to, že KPH Rača- Bratislava už po 4-krát organizovala Detský Letný Kemp Pozemného hokeja. Deti mali možno v termíne od 28.8. do 31.8.2017 absolvovať tréningy pod vedením trénerov a hráčov so skúsenosťami zo zahraničia, reprezentácie. Tréningy boli rozdelené na hokejové a nehokejové. Pri tých hokejových sa tréneri snažili deti naučiť individuálnej technike aby správne vykonávali rôzne techniky streľby, bránenia, útočenia. Pri nehokejových išlo o rozvoj pohybových schopností, motoriky a vnímanie tímovej hry. Ako každý rok, najväčšou atrakciou bola vodná šmykľavka, ktorú si deti náramne užili. Kemp sa zakončil grilovačkou a záverečným vyhodnotením a odmeňovaním hráčov. Pre najlepšieho hráča kempu bola pripravená najhodnotnejšia cena a to hokejka, ktorú venoval jeden z hráčov mužov. Ďakujeme všetkým za účasť, rodičom za pomoc a už teraz sa tešíme na budúci ročník.