Pozemný hokej ide do škôl

Pozemný hokej ide do škôl

Pozemný hokej  ide do škôl

Na Národnom štadióne pozemného hokeja a domovskom stánku klubu KPH Rača sa 6. a 7. septembra 2017 konala prezentácia pozemného hokeja žiakom dvoch základných škôl –  Tbiliská a Hubeného. Prezentácia nebola len tak samoúčelná, ale práve na týchto školách sa rozbieha projekt školských krúžkov pozemného hokeja. Hráči a hráčky mužov a žien KPH Rača  sa v priebehu doobedia snažili žiakom priblížiť pravidlá pozemného hokeja a odprezentovať, ako vie byť tento šport atraktívny.

Na ihrisku sa vystriedalo približne 500 detí, ktoré mali možnosť vidieť najlepších hráčov a hráčky priamo v akcií a neskôr si vyskúšať pozemný hokej aj na vlastnej koži. Deti boli milo prekvapené, ako je tento šport náročný, ale aj ako je atraktívny. Mnohé videli tento šport po prvýkrát ale hneď im padol do oka. Ich prísľub, že keď sa otvorí krúžok na ich škole, tak tam hneď prídu, bol pre nás dobrým znamením, že prezentácie mali význam.

Okrem streľby na bránu si žiaci vyskúšali aj samostatné nájazdy, nahrávky a na záver aj mini hru. Niektoré deti neboli zvyknuté na to, že hokejka na pozemný hokej je oproti iným hokejovým športom atypická, a že sa používa iba na jednu stranu a vyrába sa len pre praváka. No, aj cez tieto malé komplikácie im tento šport išiel od ruky.

Náš klub KPH Rača si od krúžkov sľubuje zvýšenie povedomia o pozemnom hokeji a tiež zväčšenie členskej základne. Okrem spomínaných dvoch škôl vedenie klubu vedie dialóg s ďalšími, ktoré majú svoje sídlo v mestskej časti Rača. Okrem toho, po tejto akcii sa budeme snažiť prezentovať pozemný hokej aj v ďalších základných školách po Bratislave, aby sme ešte väčšmi zvýšili povedomie o pozemnom hokeji. Veď je to olympijský šport!

Na záver sa chceme poďakovať všetkým žiakom a žiačkam, ktoré sa zúčastnili na prezentácií a tiež pedagogickému zboru, ktorý boli ochotný s deťmi prísť. Veľká vďaka patrí aj riaditeľkám škôl, ktoré celú prezentáciu umožnili.