Voľby do výkonného výboru KPH RAČA 2021

Voľby do výkonného výboru KPH RAČA 2021

Vážení členovia Klubu pozemného hokeja Rača,

dňa 19.06.2021 sobota o 10:00 sa uskutočnia voľby do nového výkonného výboru KPH Rača na nové  funkčné obdobie 4 roky . Ak chcete vykonávať činnosti a máte nápady na zveľadenie klubu zašlite si prihlášku. V prípade ak sa nechcete prihlásiť za predsedu alebo za člena predsedníctva Váš hlas je dôležitý pri konaní voľby nových členov predsedníctva a predsedu KPH RAČA.  Po skončení členskej schôdze bude športový deň pre všetkých členov aj nečlenov klubu na záver bude parádna grilovačka.

Všetci ste srdečne vítaní.

Termín odovzdania prihlášok je do 07.06.2021 na kphraca@kphraca.sk 

Program a prihlášky si môžete stiahnuť nižšie.

Program schôdze                                                                                                                                                                                     

Prihláška za člena predsedníctva KPH RAČA

Prihláška za predsedu KPH RAČA