1. Mikulášsky turnaj školských krúžkov

1. Mikulášsky turnaj školských krúžkov

Prvú adventnú nedeľu usporiadala KPH RAČA pre školské krúžky, vedené na základných školách, prvý ročník Mikulášského turnaja. Zúčastnili sa ho krúžky ZŠ Tbilíska/Rača/, ZŠ Osloboditeľská/Vajnory/ a ZŠ Vinohradská/Šenkvice/. Pod dohľadom Mukuláša sa viedeli boje o každú loptičku, o každý gól. Rodičia videli, čo sa ich deti za tri mesiace naučili.  A tréneri zas, na čom majú druhý polrok zapracovať. Na záver vydarenej akcie rozdal Mikuláš medaile a sladké balíčky deťom.