Školenie trénerov 1. kvalifikačného stupňa

Školenie trénerov 1. kvalifikačného stupňa

Počas víkendu sa konala druhá – špeciálna časť školenia pre trénerov, pod vedením Karolíny  Křiženeckej. Prvú všeobecnú časť absolvovali tréneri v marci na FTVŠ Komenského v Bratislave. Školenia sa zúčastnili tréneri, ktorí trénujú v jednotlivých oddieloch svojich zverencov v rôznych kategóriách. Od získania licencie trénera 1. kvalifikačného stupňa ich delí úspešné zloženie skúšok.