Členská schôdza KPH RAČA

Členská schôdza KPH RAČA

Dňa 21.03.2018 sa uskutoční členská schôdza KPH Rača v priestoroch zasadačky na Jurkovičovej 5 , Bratislava o 18.00 hod

Program : Správa o činnosti klubu

Správa o hospodárení klubu

Rozpočet a hlavné zámery činnosti klubu

Rôzne