Kontakt

Home / Kontakt

Klub pozemného hokeja Rača 

Official Address:
Jurkovičova 5
83106 Bratislava
IČO :31795773
DIČ:2021494926
č.ú.:4070006203/3100
IBAN: SK27 3100 0000 0040 7000 6203
BIC:LUBASKBX
Právna forma: Občianske združenie
E-mail: kphraca@kphraca.sk